Luxere trekharmonica's hebben vaak registerknoppen aan zowel de melodiekant (de diskant) als aan de baskant. Dat kan er zo uit zien:
Je ziet aan de melodiekant een negental ovale registerknoppen zitten. Aan de baskant zitten er tussen de tekst Norma IV en De luxe een tweetal knoppen/schakelaars.
Soms zitten deze ook aan de bovenkant van de trekharmonica zoals hier, aan de baskant zit net uit het midden een knop waar je aan kan trekken of op kan duwen:


Over de registerknop aan de baskant gaat dit verhaal. Waarom zit deze knop daar?
Daarvoor moet je iets meer weten over wat je precies doet als je op een basknop drukt. Ik ga er van uit dat je weet wat een grondbas is en wat een akkoordbas. Het gaat om de akkoordbassen. Een akkoord bestaat uit drie noten. Het C akkoord bijvoorbeeld uit de noten C E G. Als je het C akkoord indrukt druk je door op een knop te drukken drie noten in een keer in zodat een C akkoord ontstaat.

De middelste noot in het akkoord (in het C akkoord de E) bepaald of een akkoord vrolijk (majeur) klinkt of droevig (mineur). Als je deze noot er uit haalt kun je dus niet meer horen of het een mineur of majeur akkoord is. Je speelt dan alleen de noten C en G in het C akkoord.
Als je dat bij alle akkoordbassen wilt doen, gebruik je de registerknop. Om snel te horen of je de middelste noot uit het akkoord gehaald hebt, kan je de dm spelen, klinkt deze niet meer als een mineur dan heb je de (kleine) terts uit de bas gehaald (lees de middelste noot).

Waarom zou je de middelste noot (de terts) uit de basakkoorden halen? 
Daar word verschillend over gedacht, maar het geeft je meer mogelijkheden om je basakkoorden te gebruiken. Je kan nu bijvoorbeeld ook een D gebruiken zonder de mineur klank en omgekeerd als je bijvoorbeeld noten speelt uit het G mineur akkoord kan je in plaats van het bes akkoord ook het G akkoord blijven gebruiken.
Je zit met andere woorden wat minder vast aan het majeur en mineur akkoord. Daar staat tegenover dat je wanneer je de terts uit het akkoord haalt je ook niet meer hoort of het vrolijk (majeur) of verdrietig (mineur) klinkt aan de baskant.